jueves, 11 de diciembre de 2014

Saio teorikoa. 2014-12-11

Aste honetako saio teorikoan aurkezpenak egon dira berriro ere, baina aurkezpen hauek bestelakoak izan dira. Izan ere, gaurko eguna dokumentatzaaileen aurkezpenatarako izan da. Bertan, talde bakoitzak egin duena lana azaldu du, eta Sites-ean nola antolatu duen eta hau nola sortu duten, prozesu guztia isladatuta egon daiten.

Lehenengo aurkezpena Dokumentatzaileen laugarren taldeak egin zuen, eta Sites-a eta nola antolatu zuten azaldu dute. Bestalde, interesgarri iruditu zitzaidan haien metodoa azaltzea, esan zuten bezala, konstruktibismoa jarraitu zuten eta beraz honetan oinarriturik egin zituzten haien dokumentazioak. Aurkezpenean ere ikusi zen lan handia egin zutela talde guztiak dokumentatzen eta hauen prozesuak jarraitzen. Beraz, azalpen honekin argi utzi zutela uste dut azaldu nahi zuten guztia eta besteok ulertzea nahi zuten guztia.

Lehenengo dokumentatzaileek, bigarren aurkezpena egin zuten, power-point bidez azaldu dute egin duten lana, edo behintzat hasieratik amaierarte egindakoa. Orokorrean nahiko ondo egon dela deritzot, eta nahiko ondo ikusi zela bete zuten lana eta taldean bete zen prozesua. Sites-aren antolaketa oso ondo zegoela uste dut, eta ondo ulertzen dela zein den egin duten antolaketa eta jarraitu duten egitura. Haien taldeei dagokionez, lan interesgarriak atera zirela azaldu zuten, zailtasunak izan arren, baina prozesua luzea izan bazen ere, azkenean zailtasunak gainditzea lortu zutela eta oso lan polita geratu zitzaiela. Aurkezpenari dagokionez uste dut oso ondo irten zitzaiela, naturaltasun osoz, eta azaldu beharrekoa ondo azalduz.

Azkenengo aurkezpena nire dokumentatzaile taldearena izan zen. Nire iritziz, ondo azaldu genuen gure lana nola antolatu genuen eta zein izan zen bete nahi izan genuen prozesua. Uste dut, gure taldeekin harreman egokia izan dugula eta ez dutela arazorik izan gurekin lan egiteko. Sites-ari dagokionez eta behin gailenduta hasierako zailtasunak  oso lan ona eta polita geratu dela.


No hay comentarios:

Publicar un comentario