jueves, 18 de diciembre de 2014
Dokumentatzaileen lana nola egin genuen azaltzeko, praktiketan, power point bat egin genuen honetarako eta slideshare-ren bidez igo ahal izan dut hona. Hau berria izan da niretzat eta interesgaria iruditu zait bertara igotzea egin genuen lana.

sábado, 13 de diciembre de 2014

Saio praktikoak. 2014-12-11-12

Hamahirugarren saio praktikoan, saio honetako aurkezpena egitea tokatu zaigu. Esan beharra dago, hasieran egun berean bi aurkezpen egin beharra nahiko konplexua ikusi genuela, ez genekielako zer zen teorian edo praktikan aurkeztu behar zena zehazki. Baina taldekide baten ideia jarraituz, galdera erantzunen bidez dinamika bat prestatu genuen.
Horretarako, Glogster programaren bidez poster bat egitea erabaki genuen, eta nik neuk egitea erabaki nuen. Esan beharra dago nahiko zaila egin zitzaidala poster-a egitea, programa orokorrean oso txarto ziholako, pentsatzen nuen nire ordenagailuagatik zela baina beste batzuetan ere gertatzen zela, pantailan agertzen zena moztu eta ezin zen bertan lan egin, baina azkenean, denbora luze bat saiatzen egon ondoren lortu nuen, eta hau izan zen azkenengo emaitza:
Bertan ikus daitekeenez, egin genuena da galdera batzuk prestatzea besteek erantzun eta gero guk gurea azaldu ahal izateko. Gure lana dokumentatzea zenez galdera hauek planteatu genituen:


  • Nola hasiko zinateke?
  • Nola batuko zenukete informazio guztia?
  • Nola mantenduko zenukete zuen taldeekin kontaktua?
  • Behin guztia eginda, nola egingo zenituzkete bi aurkezpen egun batean?
Erantzunak entzun genituenean, gainontzekoenak, guk egin genuena, eta gure prozesua zein izan zen. Izan ere, hasieran ez genuen jakin nola bideratu gure lana eta zein izango zen gure lana benetan dokumentatzaile moduan, zelan egongo ginen kontaktuan gure taldeekin eta zelan irtengo zen lan hau. Baina azkenean, pixka bat gehiago ulertu eta bertatik jo genuen. 

Aurkezpenari dagokionez, uste dut oso interesgarri geratu zela, momentuan ateratzen zena azalduz, eta guk betetako prozesua zenez, gogoratzen genituen gauzak azalduz. Gainera, klasekideek oso aktiboki hartu zuten parte eta honek lagundu zigun besteek ikusi zezaten zeintzuk izan ziren euki genituen arazoak eta nola gainditu genituen. Gelakideei eskatu genien gugandik hurbil egon zitezen, horrela ondo parte hartu ahal izateko. Azkenik, sortu genuen debatea oso interesgarri geratu zen eta nik uste dut guztien guztokoa izan zela.

Egun horretan beste aurkezpenak egon ziren baina Alaitzek esanda gimnasiora joan ginen hauek egitera, bertan egitea oso interesgarria ikusi nuen eta oso eroso egon ginen guztiol bertan, Izan ere, bertan aurkezpenak egiterakoan bestelako dinamikak sortzen dira eta taldea bateratuago dago, eta adiago agian ere. Egun honetan ikusi genituen teknografiak asko gustatu zitzaizkidan, batzuk desberdinak besteengandik baina helburua betez guztietan.


Hamalaugarren saio praktikoan, ostiralekoan praktiketakoaurkezpenekin jarraitu genuen, Bertan dokumentatzaileetako batzuek egindako aurkezpen bat gustatu zitzaidan, desberdin egin zutelako, baten praktikumeko ikasleekin egindako lan bat erakutsi zuen eta hau oso polita izan zela uste dut eta oso ondo geratu zela. 

Beste teknografia batzuk ikusi genituen, eta guztiak izan ziren desberdinak, batzuk marrazki bidez edo bideo bat gauzak azalduz, gustatu zitzaidan ikustea bakoitzak betetako prozesua eta haiek egin behar zutena, hau da, azaltzea zergatik erabaki zuten irakasleak izan nahi zutela. Galdera hau entzuteak nire buruari galdera egitea ekarri dit, zergatik erabaki nuen irakasle izatea? Galdera nire buruari egin badiot ere, oraindik erantzuna ez dut aurkitu, eta uste dut hau aurkitzeko pixka bat pentsatu behar izango dudala, baina erantzun hau aurkitzea oso interesgarria izango dela ere uste dut,

jueves, 11 de diciembre de 2014

Saio teorikoa. 2014-12-11

Aste honetako saio teorikoan aurkezpenak egon dira berriro ere, baina aurkezpen hauek bestelakoak izan dira. Izan ere, gaurko eguna dokumentatzaaileen aurkezpenatarako izan da. Bertan, talde bakoitzak egin duena lana azaldu du, eta Sites-ean nola antolatu duen eta hau nola sortu duten, prozesu guztia isladatuta egon daiten.

Lehenengo aurkezpena Dokumentatzaileen laugarren taldeak egin zuen, eta Sites-a eta nola antolatu zuten azaldu dute. Bestalde, interesgarri iruditu zitzaidan haien metodoa azaltzea, esan zuten bezala, konstruktibismoa jarraitu zuten eta beraz honetan oinarriturik egin zituzten haien dokumentazioak. Aurkezpenean ere ikusi zen lan handia egin zutela talde guztiak dokumentatzen eta hauen prozesuak jarraitzen. Beraz, azalpen honekin argi utzi zutela uste dut azaldu nahi zuten guztia eta besteok ulertzea nahi zuten guztia.

Lehenengo dokumentatzaileek, bigarren aurkezpena egin zuten, power-point bidez azaldu dute egin duten lana, edo behintzat hasieratik amaierarte egindakoa. Orokorrean nahiko ondo egon dela deritzot, eta nahiko ondo ikusi zela bete zuten lana eta taldean bete zen prozesua. Sites-aren antolaketa oso ondo zegoela uste dut, eta ondo ulertzen dela zein den egin duten antolaketa eta jarraitu duten egitura. Haien taldeei dagokionez, lan interesgarriak atera zirela azaldu zuten, zailtasunak izan arren, baina prozesua luzea izan bazen ere, azkenean zailtasunak gainditzea lortu zutela eta oso lan polita geratu zitzaiela. Aurkezpenari dagokionez uste dut oso ondo irten zitzaiela, naturaltasun osoz, eta azaldu beharrekoa ondo azalduz.

Azkenengo aurkezpena nire dokumentatzaile taldearena izan zen. Nire iritziz, ondo azaldu genuen gure lana nola antolatu genuen eta zein izan zen bete nahi izan genuen prozesua. Uste dut, gure taldeekin harreman egokia izan dugula eta ez dutela arazorik izan gurekin lan egiteko. Sites-ari dagokionez eta behin gailenduta hasierako zailtasunak  oso lan ona eta polita geratu dela.